Tietosuojaseloste

Henkilötietolain (523/99) 10 § EU:n yleinen tietosuoja-asetus 2016/679 Laadittu 4.12.2017

 • REKISTERINPITÄJÄ

TMV Tools (kuuluu yritykseen TMV Trading Oy), Puh. 040 7161766

 • REKISTERIN NIMI

TMV Tools markkinointirekisteri

 • REKISTERIASIOISTA VASTAAVA HENKILÖ 

Yhteyshenkilö: Tarja Vihavainen, TMV Tools, Puh. 040 7161766, tmvtools@tmvtrading.com

 • REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Uutiskirjeiden toimittaminen.  Kilpailujen ja kampanjoiden hallinnointi ja palkintojen toimittaminen.  Lainsäädännössä tarkoitettujen markkinointikieltojen toteuttaminen.  Palautteen käsittely ja yhteydenpito.  Verkkosivustojen käyttäjäanalyysi.

Käsittely perustuu asiakassuhteen hoitamiseen, rekisteröidyn suostumukseen tai rekisterinpitäjän oikeutettujen etujen toteuttamiseksi.

 • REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisterissä käsitellään rekisterin käyttötarkoituksen mukaisia tarpeellisia tietoja: Yhteystiedot: nimi, osoite, sähköposti, puhelinnumero.  Demografiset tiedot: sukupuoli.  Kiinnostuksen kohteet rekisterinpitäjän www-sivustoilla ja palveluissa.  Muut asiakkaan itse antamat tiedo. Henkilön käyttämään laitteeseen liittyvät tiedot: mm. päätelaite, IP-osoite, käyttöjärjestelmä ja selain.

 • TIETOLÄHTEET

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään kampanjoiden, palautteiden ja uutiskirjetilauksien yhteydessä. Evästeillä kerätään lisäksi tietoa verkkosivustojen käytöstä. 

 • TIETOJEN LUOVUTUS JA SIIRTO

Tietoja ei luovuteta ilman rekisteröidyn lupaa muuten kuin lain sallimissa ja velvoittamissa rajoissa tai viranomaisten vaatimusten edellyttämällä tavalla. Rekisterin käyttötarkoituksen mukaisien tehtävien hoitoon voidaan käyttää alihankkijoita ja tietoja voidaan siirtää EU-/ETA-alueen ulkopuolelle, jos se on palvelun toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Tällöin rekisterinpitäjä huolehtii sopimuksin lainsäädännön edellyttämällä tavalla tietosuojan riittävästä tasosta.

 • TIETOJEN SÄILYTYSAIKA

Rekisterinpitäjä säilyttää tietoja vain niin kauan, kun on tarpeen rekisterin käyttötarkoituksen kannalta.

 • REKISTERIN SUOJAUS

Tietokannat, joihin tietoja tallennetaan, ovat teknisesti ja fyysisesti suojattu, siten ettei ulkopuolella ole niihin pääsyä. Pääsy tietoihin on vain niillä, joilla se on tarpeen työtehtävien hoitamiseksi. 

 • TARKASTUS- JA KORJAUSOIKEUS, SEKÄ OIKEUS TIETOJEN POISTAMISEEN

Rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa perua uutiskirjetilauksensa. Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä rekisteriin on talletettu, oikeus vaatia virheellisen henkilötiedon korjaamista ja oikeus saada tietonsa poistetuksi rekisteristä. Tarkastus-, korjaus- tai poistopyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. 

 • SIIRTO- JA KIELTO-OIKEUS

Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, jos käsittely perustuu suostumukseen tai sopimukseen, ja käsittely suoritetaan automaattisesti. Rekisteröidyllä EU:n tietosuoja-asetuksen 18 artiklan mukainen oikeus tietojen käsittelyn rajoittamiseen. Siirto- ja kielto-oikeus astuvat voimaan 25.5.2018. 

 • TIETOSUOJASELOSTEEN MUUTTAMINEN

Rekisterinpitäjä pidättää oikeuden päivittää ja muuttaa tietosuojaselostetta. Lainsäädännön niin vaatiessa ilmoitamme siitä rekisteröidyille.

Ostoskorisi on tyhjä

Toimitusehdot

1.Tilaaminen
TMV Tools verkkokaupan asiakkaan tulee olla yli 18-vuotias.
Tilaaminen tapahtuu TMV Tools verkkokaupan sivuilla osoitteessa 
www.tmvtools.mycashflow.fi. Tilauksesta tulee osapuolia sitova, kun TMV Tools on 
lähettänyt tilausvahvistuksen sähköpostitse asiakkaalle. TMV Tools pidättää 
oikeuden olla vahvistamatta tilausta, jos tuote on loppuunmyyty tai sen 
saatavuudessa on ongelmia. TMV Tools ilmoittaa tästä viivytyksettä 
asiakkaalle ja palauttaa sovittaessa jo maksetun kauppasumman.
Tilaaminen edellyttää rekisteröitymistä TMV Tools asiakasrekisteriin. 
Rekisteröintitiedot ovat luottamuksellisia eikä TMV Tools luovuta niitä 
ulkopuolisille tahoille. Asiakkaalla on halutessaan oikeus pyytää TMV Toolsia 
poistamaan tietonsa rekisteristä.

2.Hinnat ja toimituskulut
Voimassaolevat hinnat ilmoitetaan TMV Tools verkkokaupan sivuilla 
osoitteessa www.tmvtools.mycashflow.fi 

Hinta sisältää arvonlisäveron (ALV) 24%. TMV Tools pidättää oikeuden
hintojen muutoksiin. Toimituskulut ovat kiinteät, tuotteiden
lukumäärästä tai koosta riippumatta.
Toimituskulut ovat nähtävillä ostoskorissa heti, kun tuote on lisätty 
ostoskoriin.

3.Maksaminen
Tuotteet ja toimituskulut maksetaan ennen tilauksen toimittamista,
poikkeuksena yritykset, joille lähetetään lasku maksuajalla kun
toimitus lähtee varastoltamme.

Checkout maksunvälityspalvelu välittää maksusi kauppiaalle. Käytössäsi 
on kaikkien pankkien maksupainikkeet. Checkout on sinulle turvallinen 
maksutapa. Palvelu on maksulaitoslain siirtymäsäännöksen nojalla 
merkitty Finanssivalvonnan ylläpitämään maksulaitosrekisteriin. Checkout 
on Checkout Finland Oy:n (y-tunnus 2196606-6) ylläpitämä palvelu.
Valittuasi maksutavan kauppiaan tarjoamista vaihtoehdoista, 
maksutapahtuma siirtyy maksutavan järjestelmään. Hyväksyttyäsi maksun ja 
palattuasi verkkokauppaan, maksu kirjautuu välittömästi suoritetuksi 
kauppiaalle. Maksu suoritetaan Checkout Finland Oy:n hallinnoimalle 
tilille, josta se siirretään kauppiaalle. Turvallista, helppoa ja nopeaa!

4.Toimitusaika ja toimitustavat
Toimitusaika vaihtelee tuotteittain muutamasta päivästä 4-6 viikkoon.
Mikäli asiakas on tilannut useamman kuin yhden tuotteen, saattavat 
tuotteet saapua erikseen toimitettuina. Tämä ei lisää toimituskulujen 
määrää, vaan asiakas maksaa vain ennakkolaskussa ilmoitetut toimituskulut.

5.Peruutus
Asiakkaalla on oikeus perua tekemänsä tilaus ennen kuin tuote on ehditty 
jättää kuljetusliikkeen kuljetettavaksi. Peruutus tehdään sähköpostitse 
osoitteeseen tmvtools@tmvtrading.com tai puhelimitse asiakaspalveluumme.

6.Palauttaminen
Asiakkaalla on kuluttajansuojalain mukainen oikeus palauttaa käyttämätön 
tuote neljäntoista (14) päivän kuluessa tuotteen vastaanottamisesta 
ilman kuluja jos tuote täyttää “normaali postipaketin” kriteerit (paino 
max 30 kg ja koko max. 150×80×60 cm, Itella Oyj). Tuotteet jotka eivät 
ole “normaali postipakettina” lähetettävissä, asiakas on tällöin 
velvollinen maksamaan palautuskulut, jotka määräytyvät tuotteen painon, 
tilavuuden ja matkan pituuden mukaan. Tuotetta ei tällöin saa ottaa 
käyttöön ja sen on palautettaessa oltava olennaisesti muuttumaton 
luovutushetkeen verrattuna. Ohjeet tuotteen palauttamista varten antaa 
TMV Tools asiakaspalvelu. Palautuksen yhteydessä asiakkaan on aina 
ilmoitettava tilausnumero, yhteystietonsa ja tilitiedot maksun 
palauttamista varten sekä liitettävä mukaan TMV Toolsin sähköpostitse 
lähettämä kuitti ostosta. Tuote on pakattava huolellisesti alkuperäiseen 
pakkaukseensa. Tuote palautetaan annettujen ohjeiden mukaisesti 
osoitteeseen TMV Tools, Atomitie 5 D, 00370 Helsinki. Tuotteen saavuttua
TMV Toolsille ja TMV Toolsin hyväksyttyä palautuksen, kauppasumma palautetaan
asiakkaalle viivytyksettä, viimeistään 30 vuorokauden kuluttua tavaran takaisin 
saannista. TMV Tools ei hyväksy palautusta, jos tuote ei ole käyttämätön 
ja myyntikuntoinen.

7.Reklamaatiot
Asiakkaan tulee välittömästi, viimeistään seitsemän (7) päivän kuluessa, 
tehdä reklamaatioilmoitus väärin toimitetusta tai virheellisestä 
tuotteesta puhelimitse TMV Toolsin asiakaspalveluun tai sähköpostitse 
osoitteeseen tmvtools@tmvtrading.com. Tämän jälkeen virheellinen tuote palautetaan 
annettujen ohjeiden mukaisesti kohdassa 6 mainittuun osoitteeseen. 
TMV Tools ensisijaisesti korjaa tuotteessa olevan virheen tai toimittaa 
asiakkaalle virheettömän tavaran kohtuullisessa ajassa.
TMV Tools ei vastaa vaurioista, jotka aiheutuvat asiakkaan puolella 
olevasta seikasta, kuten esimerkiksi tuotteen väärinkäytöstä tai 
asiakkaan huolimattomuudesta. TMV Tools ei myöskään vastaa tuotteen 
normaalin käytön aiheuttamasta kulumisesta.
Asiakkaan tulee tarkastaa lähetys ja sen sisältämä tuote heti sen 
saavuttua asiakkaalle. Mikäli tuote on vahingoittunut rahdin aikana, 
pyydetään asiakasta tekemään rahdinkuljettajalle vahinkoilmoitus ja sen 
jälkeen ottamaan yhteyttä TMV Toolsin asiakaspalveluun. TMV Tools 
toimittaa asiakkaalle tämän jälkeen uuden tuotteen.

8.Ylivoimainen este
TMV Tools ei ole velvollinen täyttämään sopimusta, jos sopimuksen 
täyttäminen estyy tai viivästyy syystä, joka on TMV Toolsin 
vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella. Ylivoimaisia esteitä voivat olla 
esimerkiksi viranomaisen toimenpiteet, tietoverkon toiminnan häiriöt, 
luonnonmullistukset, tulipalot, sota tai sen uhka, kapinat, mellakat ja 
työtaistelutoimenpiteet.

9.Riitojen ratkaisu
Tätä sopimussuhdetta koskeviin riitaisuuksiin sovelletaan Suomen lakia.

Ostoskoriin käytetyt lahjakortit